Få en rette ecig til dig

Markedet er ved at blive overstrømmet af mange forskellige slags e-cigaretter, og det lader til, at udformningen, størrelsen og designet kun er noget, som fantasien efterhånden sætter grænserne for, så hvilken slags skal du vælge?

I denne artikel vil vi kort beskrive, hvilke slags forskellige e-cigaretter, der findes, og hvilken – eller hvilke – du skal gå efter afhængig af, hvad du vil skal bruge den til, og hvor mange penge, du er villig til at spendere på e-cigaret-bølgen.

Dette er brugbart for folk, der både er ude i at skære ned for tobaksrygningen, helt vil stoppe eller bare vil prøve den dejligt, afstressende fornemmelse ved at dampe med en e-cigaret.

Hvis du er førstegangs-damper, er det ofte en god idé at købe et helt e-cigaretsæt, så du har alle de relevante komponenter til at begynde at dampe.

Hvis vi dog lige fokuserer på selve e-cigaretten, så findes der forskellige typer, hvor de helt små, man til forveksling kunne tro, var en tobakscigaret, med et meget sigende navn bliver kaldt cigalikes. De har, af gode grunde, ikke meget plads til e-væske, som man damper med.

De lidt større e-cigaretter er en lidt større version af cigalikes, men er ofte kendetegnet ved at være designet som blandt andet en kuglepen med samme overfladetype.

Til slut har vi de de store e-cig mods, der er en forvokset version af en e-cigaret med en stor tank, der nærmest ligner, at man holder på en gammeldags walkman med et sugerør, man damper fra. 
Disse e-cigaretter har, selvsagt, stor plads i tanken til e-væske.

Angående prisen på de enkelte e-cigaretter vil du måske synes, at det kan virke som en anseelig portion penge at skulle punge ud med, hvis du er førstegangsbruger, men her er det relevant for dig at granske dig frem til, om du har tænkt dig at bruge e-cigaretten som supplement til rygningen, til at trappe ned eller som afstresningsmiddel.
Pengepungen vil nemlig i længden svinge ind afhængig af brugsårsagen.