Rekruttering med professionel attitude

Der er ingen skam i at indrømme, at man ikke er lige god til alting. Og lige præcis et område som rekruttering af nye medarbejdere kan man sagtens komme til kort over for – med store økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser. Kaster man sig hovedløst ud i rekruttering og ansættelse uden at have mulighed for at udskrive de fornødne ressourcer og afsætte de nødvendige timer hertil, risikerer man at ende med at ansætte den ”forkerte” medarbejder.

”Forkerte” står i anførelsestegn, da det ikke er ensbetydende med, at medarbejderen ikke er god eller dygtig nok – men snarere ikke er den rette for virksomheden af mange forskellige andre årsager. For eksempel befinder vedkommende sig på et fagligt niveau, som ikke svarer til det, der er brug for i den pågældende stilling. Og dette har måske ikke fremgået tydeligt nok af stillingsopslaget – og du har ikke været opmærksom nok til jobsamtalen til at lægge mærke til det. Eller også vidste du ikke, hvilke opklarende spørgsmål, du skulle stille. I alle tilfælde vil denne form for misforståelse være kilde til megen ærgrelse hos såvel medarbejderen som virksomheden – og kan ende med at koste virksomheden dyrt, rent økonomisk.

Få hjælp fra et rekrutteringsbureau, når du skal ansætte nye medarbejdere

Hvis du således ikke føler dig på sikker grund, når det handler om at ansætte nye medarbejdere, kan du med fordel kontakte et professionelt rekrutteringsbureau. En kompetent og erfaren rekrutteringskonsulent kan hjælpe dig med at formulere det perfekte stillingsopslag, som på én gang vil tiltrække de mest kvalificerede ansøgere, og samtidig give potentielle kandidater til stillingen de rette forventninger. Et rekrutteringsbureau kan samtidig hjælpe dig med alt det tids- og ressourcekrævende arbejde – for eksempel gennemlæsning af ansøgninger og udvælgelse af kandidater til samtale samt udførelse af diverse tests. Læs mere om professionel rekruttering på dedikation.dk